Het graandorsen.

De Fjouwere genoemd naar het stuk grond (4 pondemaat) wat vroeger de centrale plek voor het graandorsen was.
Het was een hele bedrijvigheid met heel veel materiaal en mensen.
Op deze foto en de volgende is goed te zien wat er zich dan allemaal afspeelde.
Door verschillende boeren werd dan het graan van hun land af, hier heen gebracht en gedorst, de pakken stro werden op een zogenaamde hooiwagen geladen en door de boer weer meegenomen voor gebruik in de stal.
Ook is te zien, dat het wagenpark enkel uit deze wagens bestond met houten wielen en ijzeren hoepen.
De platte wagens met luchtbanden bestonden er toen nog niet.
Ook zijn hier grote blokken graan te zien, wat ook gedorst werd ( het zogenaamde Blokdorsen).
Links is op deze en volgende foto nog duidelijk een blok te zien.
Uit mijn jeugd kan ik mij nog herinneren, dat alleen bij de dorsmachine al, minstens 10 mensen werkten en dan het personeel van de boeren nog.
Vaak was dan een groot gedeelte van het dorp met stof bedekt, maar iedereen vond dat heel gewoon.
Op de foto’s ontbreken de vele paarden die hier ongetwijfeld ook hun werk moesten doen.
Voor de kinderen uit het dorp die niet hoefden te werken, was dit een heel feest.

Wietse Leistra.