De Buorren heeft een rijke historie. Te rijk om helemaal te beschrijven en daarom is dit wat de tekst betreft beperkt van 1930-1950.
Een interessante periode omdat in die tijd in bijna elk huis wel een winkel was gevestigd.
Voor het vastleggen van de toekomstige geschiedenis worden ook zo veel mogelijk
de namen vermeld van de bewoners die rond 2000 in deze huizen woonden.

De meeste tekst bij de foto’s komt uit het dorpskrantje van 6 febr.2002
en is opgeschreven door: Lieuwe Herrema, Richtsje Jelgershuis en Hendrik Buren.

Wij beginnen vanaf de Kade, richting waar nu Sietse Kolthof woont. Aan het begin van de buorren stond toen de fietsenwinkel van Pieter en Dirkje Jepma. Daar achter woonden hun buren Steven en Renske Harkema,Steven was van beroep gardenier. Een gardenier is een kleine landgebruiker,die daarnaast in sommige gevallen een paar koeien op stal had staan. De melk van deze koeien werd maaestal aan particulieren verkocht. Deze huizen zijn later afgebroken in verband met de wegverbreding.