Voorbij het kerkhof,waar nu de glasbakken staan, stond in die tijd de kiosk
met tabaksartikelen van Gerrit Dijkstra.
v.l.n.r.Teakele Groendijk, ? , Fokke Buren,Ype Marssum, Gerrit Dijkstra, Jan Haitsma, Jan Grond met fiets en kinderen Feitzen Folkertsma en zusje Albertje. gemaakt voor de kiosk van Hielke Folkertsma.