Dit zijn de drie nog bestaande woningen aan het Tsjerkepaed nr. 5,7 en 9 met uitzicht op de Minnertsgastervaart.