Dit was het perceel aan de Skutebuorren tegen over de Martinustoren dat in 1968 is afgebroken.
Het perceel bestond uit twee woongedeelten met daarnaast een veestalling.
Het is tot 1968 in eigendom bewoond door Jetske Draijer- van der Weg, de weduwe van Sjoerd Draijer.
Na de afbraak in 1968 zijn er door Bouwbedrijf Fongers autogarageboxen gebouwd en geŽxploiteerd.