Tsjerkepaed nr.1
Hier woonden vroeger Sjoerd en Renske Poelsma en hun gezin.
Geheel links zie je de woning van de beheerder en de loodsen van de voormalige Co÷peratieve Werktuigenvereniging De Eendracht.
De laatste jaren voor de afbraak was dit loonbedrijf eigendom van Douwe en zoon Jan Tjeerd Zwager.
Dit gebied is omstreeks 1996 gesaneerd en geschikt gemaakt voor woningbouw en de straat heet nu De Buffer.