Deze drie woningen nr. 5,7en 9 staan nog steeds aan het Tsjerkepaed,hier hebben ondermeer gewoond Hielke en Geiske Folkertsma en daarnaast Daan en Annie Marssum.
Op de achtergrond kun je de toenmalige aardappel opslag- en sorteerloods van Verheylesonne nog zien.
Waar deze loods ooit stond is nu de straat genaamd de Buffer.