Deze woning heeft in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw als laatst gefunctioneerd als Bejaardensociëteit.
Het perceel is later afgebroken en er is later een soort tuinberging gebouwd.