De dorsmaschine van Jackele de Beer op de Fjouwere in de jaren twintig.
De personen v.l.n.r.: Sijds de Beer, Rein Spoelhof, Jan de Vries, Huite de Valk, Sijbe de Valk en Rense de Beer.
Het derde jongetje van links is Knilles Groendijk.
Ik denk dat voor deze kinderen het spelen al was afgelopen en was het al hardwerken.

W.L.