Dan komen we bij het grote huis naast de Plattekoeksteeg. zij hadden een bakkerij,later heeft de fam.Strikwerda dit bakkersbedrijf overgenomen.
Het huis is nu gesplitst in twee wooneenheden.
Het bovenste gedeelte wordt bewoond door de heer W.H.Posthumus.
Het onderste gedeelte door Baukje Zonneveld.nr.44.

Het huis wat dan komt werd bewoond door de heer de Bruin.Hij was van beroep schoenmaker,
bovendien konden boeren er terecht voor leerreparaties,paardehoofdstellen en halsters.
Mevrouw van Loon woont er tegenwoordig.nr 46.

Het huis op hoek van de Koarnsteeg was eigendom van Douwe van der Schaaf hij was groenteboer,
nog later hadden Jouke en Jonnie Bonsma en Auke en Tjitske Bonsma hier een groente en fruitwinkel.
Ook nu heeft het huis een winkelbestemming,namelijk kapsalon "Sietske"van Aafje en Menno van der Veen. nr.48.