Japke Nieuwhof is geboren op 26-10-1896 te Berlikum en op 9-4-1927 getrouwd met Harm Boonstra geboren 3-3-1896 te Hallum.
Japke is 30-3-1975 te Tzummarum overleden en daar ook begraven.
Harm Boonstra`is 6-7-1982 overleden en beiden liggen begraven in Tzummarum.
Bron: Jelle Feenstra

Dan komen we bij het grote huis naast de Plattekoeksteeg.
Hier woonden Harm en Japke Boonstra-Nieuwhof zij hadden een bakkerij, later heeft de familie Strikwerda dit bakkersbedrijf overgenomen.
Het huis is nu opgesplitst in twee wooneenheden.
Het bovenste gedeelte wordt bewoond door de heer W.H. Posthumus.
Het onderste gedeelte door Boukje Zonneveld. [Nr. 44].