2

Verder had mijn vader één oudere zuster Sjoerdtje, ze was 3 jaar ouder, die later getrouwd is met Pieter Pasma. Ze kregen 5 kinderen, waarvan er nu nog 2 leven: Anneke Pasma en Elisabeth Pasma.

Mijn moeder had nog al wat broers en zusters, de meesten bleven in Franeker wonen. Mijn opa Jan had daar een wagenmakerij. Met die familie heb ik in mijn jeugd heel veel contact gehad.

Zoals ik al zei, had ik één broer Marten, geboren in 1922. Hij is later getrouwd met Saakje Wenselaar, zij kregen twee kinderen: Jetske geb. 1957 en getrouwd met Geert Jan Wesselink. Zij hebben twee zoons: Pieter Maarten en Frederik W.R.
En Pieter Isaac,geb. 1963 en gehuwd met Roos de Graaf.Zij hebben een dochter, Sanne.

Marten is in 1979 overleden, Saakje woont in Driebergen.

Na mijn geboorte kwamen er nog twee zusters: Titie en Annie, vernoemd naar mijn beide beppes van mijn vaders kant.

Titie, eigenlijk heet zij Tjitske, geboren in 1928 en getrouwd met Goffe Jensma, die in 1973 is gestorven. Titie woont nu in Den Haag.Zij kregen 3 kinderen: Jaap, Aline en Elisabeth(ongehuwd)
Jaap is in Kenia getrouwd, maar is vroeg gestorven.
Hij had 1 zoon,George Mania die met zijn moeder in Woerden woont.
Aline is getrouwd met Jentsje Tjalma. Zijj hebben drie kinderen: Tjitske, Sietske en Age Jan.