Duidelijk is wie de karrijder was.
Nadat vader Ale Travaille (1856-1924) jarenlang karrijder op Franeker was geweest, werd die eerst opgevolgd door zijn zoon Haye Travaille (1893-1966).
Na enkele jaren werd die opgevolgd door zijn broer Ale Ales Travaille (1900-1981).
In 1927 was het de laatstgenoemde die vrachtrijder was.
Bron : Jacob Lautenbach