Hier woonden Jelte en Sietske Westra en Heintje,oude Tjitte Westra en zoon Tjitte.