De honderdjarige Anne Mollema uit Franeker heeft op de piano talloze revues begeleid

Honderdjarige Anne Mollerna-Bandsma
altijd in voor 'in praatsje'

MARIA DEL GROSSO
FRANEKER In serviceflat Froonacker in Franeker viert Anne Mollema-Bandsma vandaag haar honderdste verjaardag.
Bakkersdochter Anne Mollema-Bandsma, oorspronkelijk uit Tzummarum, heeft al een heel leven achter zich.

Ze bleef tot haar tachtigste zwemmen in Bloemketerp.
Ze herinnert zich vooral haar mooie jeugd, maar ook het gezinsleven met haar eigen kinderen vond ze een mooie tijd.
En niet te vergeten de logeerpartijen van haar kleinkinderen.
Inmiddels is het wel wat rustiger bij Mollema thuis in de serviceflat ,waar ze nog zelfstandig woont en zorg krijgt vanuit Patyna.
Daarom is ze blij met wat aandacht en ,,in praatsje." Die krijgt ze in ieder geval van de familie Werkhoven die haar zo mogelijk elke middag naar ,,de seal" (het dagcentrum, red.) brengt.
De honderdjarige kampt met doofheid en gezichtsverlies. Maar ze volgt het wel en wee in haar familie nog altijd en kijkt uit naar de bezoekjes van kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
De inwoonster van Franeker kreeg drie kinderen en heeft vier klein- en zes achterkleinkinderen.
Ze trouwde in 1942 met Gerrit Mollema, die ze ontmoette op een dansavond in De Koornbeurs in Franeker.
In 1998 verhuisde ze met haar man naar de serviceflat. Ze vermaakten zich prima samen.
Zo fietsten ze veel en bleef Anne tot haar tachtigste zwemmen in Bloemketerp.
Haar man overleed in 2001.
Anne Mollerna groeide op als tweede dochter in de bakkersfamilie Bandsma in Tzummarum.
Op school viel haar muzikaliteit op en kwam het voorstel van de juf om pianolessen te gaan volgen.
De aanschaf van een piano, in die tijd een luxeproduct, betekende nogal wat.
Het instrument werd 's avonds bezorgd om praatjes in het dorp te voorkomen.
Later volgden ook andere kinderen uit het dorp op deze piano les.
Er kwam een lerares uit Leeuwarden voor over.
De eeuwelinge heeft profijt gehad van haar muziekopleiding.
Ze begeleidde ontelbare revues, zong als solist en speelde toneel bij de Rederijkerskamer. Daarnaast werkte ze gewoon mee in de bakkerij.
Daarvan herinnert ze zich vooral de gezellige kerst- en sinterklaasvieringen met het andere personeel.
Na haar huwelijk raakte ze betrokken bij de muzikale begeleiding van het Sinterklaassprookje in Franeker en zong ze mee in het koor van de Plattelandsvrouwen.
Nadat haar man was overleden, kreeg ze veel steun van een vriendinnenclub uit Froonacker.
Samen gingen ze nog naar de Koornbeurs en bij elkaar op de koffie.
FOTO NIELS WESTRA
L.C .28-6-2016