Foto jaren 40 Smederij Keuning daarna Zwalua nu fietsenwinkel Rienk Wiersma.
personen onbekend
Bron: Jacob Roorda

1

Ik ben geboren op 25 juni 1924 te Tzummarum in een Fries gezin. Tzummarum ligt 6 km ten noorden van Franeker, 12 km ten oosten van Harlingen en 20 km ten westen van Leeuwarden.
Het gezin bestond uit vader: Pieter Keuning, lft. 30 jaar en moeder Ali War, lft, 26 jaar en zoontje Marten, lft. 2 jaar.Later vernam ik dat de vader van mijn vader, ook een Marten Keuning (mijn opa of pake dus) ook nog leefde, die was toen 59 jaar oud.
Mijn pake was 2 keergetrouwd, eerst met Anna Post, de moeder van mijn vader, zij overleed toen mijn vader zeven jaar was en daarna met Trijntje Bosma (beppe Nienke), zij overleed toen ik 14 jaar was. Zij beiden hadden 1 dochter: Betsy, mijn tante Betsy, die later getrouwd is met Dik Kikstra, Zij kregen 2 zoons, een tweeling: Pieter en Marten. Zij leven beide nog.
Pake heb ik wel gekend. Maar ik herinner hem mij niet meer. Hij overleed toen ik 3 jaar was. Wel vertelde mijn moeder later dat ik na zijn overlijden steeds vroeg waar is pake, dus ik miste hem wel. Beppe is toen in Franeker gaan wonen, waar ik wel bij haar logeerde.

Toen ik geboren werd leefde de vader van mijn moeder: Jan War, waar ik naar vernoemd ben, niet meer. Wel haar moeder, mijn grootmoeder Tjitske(groatmoeke zoals ze in het stadsfries werd genoemd) Zij woonde later in een weduwenhofje te Franeker.

Mijn vader had twee broers, de een is gestorven toen hij 5 maanden oud was, de andere, Cornelis overleed op 26 jarige leeftijd. Mijn vader en hij hadden samen de smederij van mijn pake gerfd. Mijn vader heeft toen het bedrijf alleen voortgezet, Hij was toen 25 jaar.