In het huis waar nu Klaas en Siemie Bonnema wonen woonde toen Simon Hoornstra met zijn vrouw Siep. Zij verkochten groente en fruit vanuit deze winkel.nr.71.

Het huis op de hoek van de Buorren,Lytse Buorren werd bewoond door Johannes Norder hij dreef hier een bakkerij. Ook dit pand heeft tot nu toe altijd een winkelbestemming gekend.ook in dit pand werden eerder schoenen verkocht door mevr.Broekstra, daarna werd er verf en behang verkocht door de fam. Smits. Daan en Annie Marssum verkochten er later cadeauartikelen en huishoudelijke apparaten. Nu kun je bij "'t hoekje" van Theo van der Walt en Klasina Dijkstra huishoudelijke en cadeau-artikelen kopen en is er ook een postagentschap bij gekomen.nr.69.

Het hoekhuis aan de andere kant van de Lytse Buorren,buorren werd bewoond door de heer Kikstra hij was van beroep wagenmaker.momenteel te koop.nr.67

Het huis darnaaast was eigendom van Age Janke,of ook wel weduwe Hiemstra genoemd. Zij had een winkel in galantrieŽn(potten,pannen enz.Op dit adres woont nu de huidige eigenaar Hendrik Buren.nr.65.

Dn zijn we nu aangekomen bij de boerderij van Tjeerd Hoogland. hij was landbouwer en voerman.Daarnaast had hij een auto in zijn bezit die als taxi werd gebruikt. Sjoerd Poelsma was de chaoffeur van deze taxi. in dit huis wonen nu Sijbe en Griet Boutsma.nr.63.

Het huis naast Boutsma op de hoek van de steeg Vermaning werd in die tijd bewoond door Fokke Buren; hij was gardenier en arbeider.De laatstebewoner van dit huis was de heer Heinz Bus. Dit huis staat momenteel te koop.nr.61.

In het volgende huis woonde Jan Statema hij was gardenier. Dit huis word nu bewoond door de fam.Hak.nr.57.

Het huis op de hoek was eigendom van Arjen van Steinvoorn,zijn beroep was gardenier en loswerkman. Nu woont op dit adres R.J.Smit.nr.55.

in het laatste huis aan deze kant van de Buorren woonde Teake Dronrijp deze man was van beroep koperslager. Naast het huis liep de vaart:de ‚ld haven. Sietse Kolthof woont nu in dit pand en repareet en verkoopt motors.nr.51.