Buorren 99
Dit was de kruidenierswinkel van Dirk de Vries met de bijnaam "Debet".
Dirk dankte deze naam aan het feit, dat wanneer men te weinig geld bij zich had, zodat het opgeschreven moest worden, hij altijd zij:"Dan schrijven we dit in Debet".
Na 1948 is dit huis bewoond door Jan en Jeltje Groendijk.
Zij staan hier voor hun huis aan de Buorren 99 te Tzummarum, waar ze vanaf zomer 1948 woonden, tot hun overlijden, Jeltje in 2003 en Jan in 2008.
De foto is ergens in 2002 genomen.
Jan Groendijk is zijn hele leven schilder geweest, eerst bij Simon van der Weij in Dongjum en later bij Ganzinga schilders te St.Jacobiparochie.
Het bedrijf zit thans in Dronrijp.
Hij heeft menig huis van binnen en buiten geschilderd en pake was erg secuur in zijn werk.
Als hij een deur had geschilderd, was dit zo strak gedaan, dat je de deur als spiegel gebruiken kon!
Pake zijn grote hobby was om klokken te maken, hij heeft van menig Tzummarumer en in de wijde omtrek, belangeloos uurwerken hersteld en kreeg ze meestal weer tikkende en slaande.
Samen hadden ze 5 jongens: Schelte, Arnold, Knilles, Klaas en Piet, dus een druk gezin waar beppe het erg druk mee had.

bron: Jan Groendijk, zoon van Schelte.