nr.109 Hier dreef Reinder Postuma een slagerij. Dirk en Geartsje en de kinderen Dijkstra zijn nu de bewoners van dit huis.

Naast nr.109 woonde Dirk Louwenaar; hij was wagenmaker en bovendien klokkeluider van de Hervormde Kerk. Hier woont nu de fam.Folkertsma.(nr 107).